Spółka EKOTECHNOLOGIE Grygier Jędraszak Sp. J. powstała w listopadzie 2009 roku w podpoznańskiej miejscowości Suchy Las, gdzie obecnie znajduje się główna siedziba firmy. W 2012 roku - z uwagi na dynamiczny rozwój spółki - utworzono w Gdańsku biuro techniczno-handlowe, które obecnie stanowi ośrodek wsparcia projektowo-technicznego firmy.

Od początku firma zajmowała się problematyką projektowania, doboru i dostaw urządzeń dla inwestycji związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnych. Na bazie własnych doświadczeń - już we wstępnym okresie działalności - spółka zaczęła wytwarzać i rozwijać asortyment własnych urządzeń, który sukcesywnie był i jest ciągle rozwijany. Posiadana obecnie grupa własnych produktów pozwala realizować kompleksowe projekty sieciowe dla szerokiego spektrum inwestycji.

Nasza kadrę stanowi zespół inżynierów posiadających duże doświadczenie w projektowaniu, doborze i realizacji zadań z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co pozwala nam podejmować rozmaite wyzwania, zarówno co do zakresu problematyki, jak  i wielkości realizowanych obiektów. Przez ostatnie lata w naszym portfolio pojawiły się rozmaite inwestycje, które pozwoliły ugruntować i rozwinąć dotychczasowy potencjał, jak choćby: lotniska, linie kolejowe, autostrady i drogie szybkiego ruchu, duże centra logistyczne, osiedla mieszkaniowe, czy też obiekty przemysłowe (spalarnie odpadów, zakłady przetwórstwa mięsnego, zakłady mechaniczne, itp.). Wyselekcjonowane, poprzez lata wzajemnej współpracy i doświadczeń, grono firm kooperujących pozwala realizować nam coraz ambitniejsze wyzwania.

0+

zrealizowanych separatorów i osadników

0+

zrealizowanych przepompowni deszczowych i sanitarnych

0+

zrealizowanych zbiorników retencyjnych