W ramach modernizacji urządzeń oferujemy działania mające na celu optymalizację parametrów pracujących urządzeń, doposażenie w podzespoły poprawiające bezpieczeństwo obsługi oraz wyposażenie umożliwiające lepszą kontrolę i nadzór nad obiektem.

Fizyczna przebudowa urządzeń i stosowne doposażenie stanowi finalny etap procesu modernizacji. Jest on poprzedzony wnikliwą analizą aktualnych parametrów hydrauliczno-energetycznych i bieżącego stanu technicznego poszczególnych podzespołów, w kontekście nowych wymagań stawianych analizowanemu urządzeniu w zakresie parametrów hydraulicznych, wymogów eksploatacyjnych i zużycia energii elektrycznej. Bardzo istotnym elementem procesu modernizacji jest uwzględnienie indywidulanych wymagań inwestora.

W ramach modernizacji wykonujemy:

  • ocenę stanu technicznego i diagnostykę pracującego urządzenia
  • optymalizację parametrów urządzenia
  • wymianę szaf filtracyjnych separatorów
  • wymianę agregatów pompowych
  • wymianę poszczególnych części układów hydraulicznych przepompowni
  • wymianę poszczególnych części wyposażenia technicznego lub doposażenie przepompowni w: żurawiki, pomosty, drabiny, uchwyty, filtry antyodorowe
  • wymiana lub modernizacja układu sterującego
  • doposażenie układu sterującego w podzespoły przesyłu danych i monitoringu pracy przepompowni

Jeśli masz pytania zadzowń do naszego przedstawiciela

Oddział Poznań:  530 153 070

Oddział Gdańsk:  517 278 266

Skontaktuj się z nami

0+

zrealizowanych separatorów i osadników

0+

zrealizowanych przepompowni deszczowych i sanitarnych

0+

zrealizowanych zbiorników retencyjnych

Nasze realizacje