W zakresie czynności serwisowych oferujemy kompleksowe serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne separatorów i osadników, przepompowni wód deszczowych i sanitarnych, przepompowni nawadniających, zestawów podnoszących ciśnienie oraz zestawów p-poż. Prace serwisowe wykonywane są zgodnie z wymogami kart gwarancyjnych lub zgodnie umową serwisową zawierającą indywidulane ustalenia.

Nasi serwisanci posiadają wysokie kwalifikacje poparte uprawnieniami branżowymi oraz wieloletnie doświadczenie, co gwarantuje optymalny poziom realizowanych usług.

Profesjonalnie przeprowadzony i cyklicznie wykonywany serwis urządzeń gwarantuje bezusterkową eksploatację i zapobiega występowaniu awarii.

Zakres prac serwisowych przy przepompowniach:

 • sprawdzenie działania urządzeń kontrolnych i sterujących
 • przegląd układów rozruchowych oraz zabezpieczeń zainstalowanych w rozdzielnicy
 • wykonanie kompleksowych pomiarów elektrycznych
 • oględziny części hydraulicznej: zaworów, zasuw, agregatów pompowych
 • oględziny dodatkowego wyposażenia technicznego: prowadnic, łańcuchów, pomostu eksploatacyjnego, drabiny, włazu, żurawika, układu odpowietrzenia
 • sporządzenie protokołu z pomiarów elektrycznych
 • sporządzenie protokołu z czynności serwisowych oraz dokonanie wpisów do książki Eksploatacji Pompowni
 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi urządzenia

Zakres prac serwisowych przy separatorach i osadnikach:

 • oględziny szafy filtracyjnej separatora i deflektorów
 • oględziny i ocena stanu technicznego komory żelbetowej i włazu
 • ocena stanu zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi
 • ocena poziomu zalęgającego osadu
 • w przypadku urządzeń monitorujących – sprawdzenie poprawności działania
 • sporządzenie protokołu z czynności serwisowych oraz dokonanie wpisów do książki Eksploatacji Separatora i Osadnika
 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi urządzeń

Jeśli masz pytania zadzowń do naszego przedstawiciela

Oddział Poznań:  530 153 070

Oddział Gdańsk:  517 278 266

Skontaktuj się z nami

0+

zrealizowanych separatorów i osadników

0+

zrealizowanych przepompowni deszczowych i sanitarnych

0+

zrealizowanych zbiorników retencyjnych

Nasze realizacje