W zakresie czynności eksploatacyjnych oferujemy wparcie w zakresie „codziennych” czynności obsługi urządzeń, które zwykle są wykonywane przez obsługę techniczną, służby utrzymania ruchu lub konserwatorów obiektów. Ofertę tę kierujemy zatem do inwestorów nie posiadających w/w ekip technicznych, a dbających o sprawność i stały nadzór techniczny nad własną infrastrukturą obiektową.

W zakresie usług eksploatacyjnych wykonujemy:

  • cykliczną kontrolę pracy urządzenia
  • bieżącą ocenę stanu technicznego poszczególnych podzespołów
  • podstawową konserwację poszczególnych podzespołów
  • bieżącą ocenę zanieczyszczania urządzenia
  • prowadzenie książki Eksploatacyjnej urządzenia

Jeśli masz pytania zadzowń do naszego przedstawiciela

Oddział Poznań:  530 153 070

Oddział Gdańsk:  517 278 266

Skontaktuj się z nami

0+

zrealizowanych separatorów i osadników

0+

zrealizowanych przepompowni deszczowych i sanitarnych

0+

zrealizowanych zbiorników retencyjnych

Nasze realizacje