Zestawy hydroforowe

Zastosowanie i zasada działania

Zestawy hydroforowe to całkowicie zautomatyzowane urządzenia służące do przetłaczania wody i podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych, do kompensacji strat hydraulicznych wynikających z charakterystyki zasilanego rurociągu, czy też - w wersji do zabezpieczenia ppoż - służące do zasilania instalacji hydrantowych. Dostarczane przez nas urządzenia spełniają założenia techniczno-eksploatacyjne, przy uwzględnieniu indywidualnych wymagań inwestorów Nasze dobory to wnikliwa analiza przypadku i indywidualne podejście do zagadnienia. Stosujemy wyłącznie sprawdzone technologicznie rozwiązana, co gwarantuje właściwą pracę i długowieczność produkowanych urządzeń, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów eksploatacyjnych. Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi poddostawcami, którzy są dla nas gwarancją utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług i realizowania coraz to bardziej ambitnych celów.

Urządzenia hydroforowe to układ kilku pomp, połączonych kolektorem napływowym i tłocznym za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej. W zależności od przeznaczenia, wymaganych parametrów hydraulicznych i indywidulanych preferencji użytkownika, praca pomp może odbywać się w następujących konfiguracjach:

 • praca w trybie kaskadowym (pompy regulują ciśnienie w zadanych zakresach pmin do pmax)
 • praca w trybie kroczącym z jedną przetwornicą (sterowanie przetwornicą do regulacji obrotów jednej pompy przełączanej automatycznie w odpowiedniej kolejności na poszczególne pompy)
 • praca w trybie wielofalownikowym (każda pompa wyposażona jest w indywidualny falownik)

Zestawy hydroforowe są kompletnymi, w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami, nie wymagającymi stałej obsługi. Urządzenie składa się z czterech podstawowych podzespołów:

 • ramy – konstrukcji nośnej
 • pomp
 • układu hydraulicznego
 • układu sterująco-zabezpieczającego
 • obejścia testująco-pomiarowego (w zestawach ppoż.)

RAMA – KONSTRUKCJA NOŚNA

Konstrukcja nośna stanowi szkielet urządzenia, do którego montowane są pompy, kolektory ssawne i tłoczne, zbiorniki ciśnieniowe, armatura oraz okablowanie z szafą sterowniczą. Wykonana jest ze stalowych profili, wyposażonych w wibroizolatory eliminujące przenoszenie drgań i umożliwiające odpowiednie wypoziomowanie zestawu.

POMPY

W zależności od indywidulanych wymagań technicznych oraz uwarunkowań lokalizacyjnych, układy pompy dobierane są z uwzględnieniem zakresu ich wydajności i wytwarzanych zakresów ciśnień, a także sposobu poboru medium (napływ ze zbiornika, z sieci wodociągowej, itp.). Sosowane pompy dzielimy na pompy pionowe–wielostopniowe (np. CR produkcji Grundfos, EVM produkcji Ebara, czy też MOVITEC produkcji KSB) oraz pompy poziome-blokowe (np. NB produkcji Grundfos, 3M produkcji Ebara, czy też Etablock lub Etachrom produkcji KSB). W przypadku zestawów ppoż, gdzie zachodzi konieczność utrzymania ciśnienia w instalacji gaśniczej w przypadku małych ubytków, stosuje się dodatkowo pompę pilotującą o małej wydajności, tzw. „jockey”. Eliminuje to konieczność załączania pomp podstawowych o dużej wydajności przy stabilizacji ciśnienia. 

UKŁAD HYDRAULICZNY

w skład układu wchodzą elementy:

 • kolektory zasysająco-tłoczące łączone na gwint lub kołnierzowo
 • armatura: zasuwy odcinające, zawory zwrotne, elektrozawory
 • zbiorniki membranowe
 • armatura sterująca: czujniki ciśnienia, manometry, wodomierz
 • obejście testująco-pomiarowe (w zestawach ppoż)

UKŁAD STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCY

Pracą zestawu steruje układ sterowniczo–zabezpieczający instalowany w szczelnej obudowie, zamontowany na stelażu ramy lub dostosowany do montażu naściennego obok zestawu. System sterujący, zależnie od konfiguracji układu, steruje pracą pomp w trybie kaskadowym, kroczącym z jedną przetwornica ciśnienia lub wielofalownikowym. Jednostka centralna w postaci sterownika programowalnego, odczytująca parametry ciśnienia w kolektorze zasysającym oraz tłocznym lub odczyty z sond konduktometrycznych, steruje pracą poszczególnych agregatów pompowych, utrzymując wymagane ciśnienie i wydajność na kolektorze tłocznym. Sterownik umożliwia także zmianę konfiguracji pracy urządzenia lub jego całkowite przeprogramowanie. Rozdzielnica posiada także zaawansowany system zabezpieczeń, czyli: zabezpieczenia przeciwporażeniowe różnicowoprądowe, przeciążeniowe pomp, zaniku fazy zasilającej, asymetrii napięć zasilających, zabezpieczenia termiczne silników pomp, czy też zabezpieczenia suchobiegu pomp. Uzupełnieniem powyższego układu jest sygnalizator świetlno-dźwiękowy informujący o wystąpieniu awarii urządzenia, standardowo montowany na obudowie rozdzielnicy. Opcjonalnie proponujemy także doposażenie w system monitoringu, pozwalający na przesyłanie informacji o awariach i stanie pracy przepompowni bezprzewodowo poprzez modem GSM, modem GPRS lub radiomodem.

Jeśli masz pytania zadzowń do naszego przedstawiciela

Oddział Poznań:  530 153 070

Oddział Gdańsk:  517 278 266

Skontaktuj się z nami

Pozostałe produkty

0+

zrealizowanych separatorów i osadników

0+

zrealizowanych przepompowni deszczowych i sanitarnych

0+

zrealizowanych zbiorników retencyjnych